مقاله شهرستان بار

باربری شهریارو حمل بار

باربری شهریار و تاریخچه:

باربری شهریار به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه شهرک های صنعتی و مسکونی بعد از کرج است.

وجود انواع کارگاه و تولیدی های مختلف باعث رونق باربری شهریار و حضور شرکت باری با نام های مختلف است.

اگر شهر شهریار را به عنوان مرکز و هسته این مجموعه در نظر بگیریم حمل بار و شرکت اسباب کشی زیاد بوده;

و خود شهریار و قدیمیترین باربری ان یعنی باربری شهریار بیشترین نقش را در جابجایی ها داراست.

اما باربری شهریار چه منابع تامین باری را داراست وجود بازار بزرگ ;شهر شهریار و اندیشه و ملارد شرکت اثاث کشی رارونق بخشیده است.

اما باربری شهریار با وجود شهرک های مسکونی از سعید اباد گرفته تا بالای میدان نماز محمد اباد و رضی ابادپوشش میدهد.

و این امر باعث رونق شرکت های اثاث کشی و حمل بار با واژه های مختلف شده است. البته در ادامه خواهیم دید که;وجود باغ های قدیمی باعث رونق بار و حمل بار شهرستان شده است که تره بار شهریار معروف است .

حال به تمام شهریار و نوع بار ان میپردازیم.

باربری شهریار و تقسیمات نوع بار :

شرکت باربری وحمل بار در سعید اباد:

 • وجود شهرک های مسکونی و مجتمع های نو ساز در سعید اباد شهریار وجود شرکت حمل بار را رونق داده است.
 • نزدیکی به منطقه صنعتی احمد اباد و شرکت های وابسته به مبلمان یکی دیگر از وجوه سامانه حمل بار است .
 • و باربری شهریار که با اگهی باربری سعید اباد شهریار مشغول کار است را با این نام میشناسنند.
 • وجود کار گاههای کوچک در این منطقه بار نیسان را افزایش داده و به بهشت نیسان تبدیل کرده است .
 • و باعث ازدیاد این بوع بار شده است وجود کارگاه های متعدد چوبی باعث جلوه بخشیدن به صنایع چوبی شدهاست.

و با این درخشندگی و جلوه میزان تقاضا برای این نوع بار نیز افزایش یافته است.

 • وجود شرکت های دانش بنیان در این محدوده قسمت دیگری از این ایجاد تقاضا را برای حمل بار است.

باربری شهریار و بهشت نیسان:

وجود شهرک صنعتی گلگون و بارهای صنعتی مختلف از صنایع کانبنت سازی و ورق ام دی اف شروع میشود.

بارهایی با شرایط مختلف مانند ساخت کانس و سایر صنایع سبب درخشندگی و جلوه حمل ونقل کرده است.

وجود انبار های متعدد در این نقطه باربری شهریار را خرسند کرده است .

وجود این انبار ها که عمدتا انبار های کاشی و سرامیک بوده شرکت باربری و حمل بار رارونق بخشیده است.

اگر بگوییم فقط کسی بتواند بار کاشی و سرامیک را حمل و تقاضای حمل شهرستان جواب دهد ; نیاز دیگری ندارد.

ما هر چقدر راجع باربری شهریار و ظرفیت های این منطقه صحبت کنیم مسلما جادارد که بحث شود.

باربری شهریارو حمل بار در منطقه بابا سلمان:

وجود صنایع پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف درخشندگی عجیبی به باربری شهریار داده است.

وجود بار های ظروف یکبار مصرف و ماهیت این بار (سبکی بار )رونق بخشیده است.

این خاصیت باعث تجمع افرادی برای تبلیغ با تراکت و کارت شده است و شرکت های بار بری را به انجا کشیده است..

البته این منطقه صنعتی و کارگاهی منطقه مسکونی نیز هست و شرکت اسباب کشی با نام مختلف کار میکنند.

مانند حمل بار بابا سلمان شرکت اثاث کشی شهریار یا حمل بار بابا سلمان حمل و نقل را زیبا کرده است.

البته در حال حاضر با هحداث تره بار شهریار در این منطقه باربری شهریار از این بیشتر رونق میگیرد.

وجود منطقه به نام رضی اباد که رضی اباد پایین و بالا نام دارد که قسمتی از بار باربری شهریار را تامین میکند.

وجود باغهای زیاد و دسترسی به ازاد راه برادران گروسی این منطقه را برای باربری شهریار ویژه شده است.

حمل و نقل شهریار و منطقه محمد اباد و عباس اباد و….

باربری شهریار در این نقطه علاوه بر حمل بار منزل و ماشین حمل اثاث منزل نگاهی به کارگاه های صنعتی دارد.

وجود منطقه کارگر نشین رضی اباد و وجود کارگاه های کابینت و نقاشی چوب قسمت عمده بار شهریار است.

در این نقطه شهریار وجود رستوران و تالار بار های مربوط به خود را داراست .ظروف کرایه ای و میز و صندلی.

وجود باغها و درنتجه کارگاهای این باغ ها انواع بار را در صنایع مختلف برای باربری شهریار مهیا میکند.

حمل بار فقط یک دسته بار را شامل نمیشود وان بارهای کمپرسی و کارخانه های شن و ماسه است.

 باربری شهریار و حمل بار باغستان:

قبل از این که به این به پردازیم کهنوع بار و حمل بار محدوده خادم اباد شامل چه شرایطی است.

باید دانست که باربری شهریار به ویژه باغستان دارای میزان بسیاری انبار بابت دپوی محصولات صنعتی است.

از انواع لوله و اتصالات که بخشی از صنعت ساختمان است را دارا بوده تا لوله های داربست .

به علت ارزانی فضا و دسترسی اسان به پایانه حمل بار این منطقه را به منطقه حمل و نقل صلواتی میشناسند.

از دیگر صنایع موجود صنایع چوب و کابینت بخش دیگر حمل بار در این منطقه را تشکیل میدهد.

و جود صنایع الوده کننده مانند بازیافت دیگر قسمت های حما بار شهرستان را شامل میشود.

وجود پایانه در نزدیکی این منطقه باعث حضور تعداد بالای انبار کاشی و سرامیک شده است.

ماشین حمل اثاث منزل و سامانه حمل بار:

شرکت اسباب کشی و حمل و نقل بار هم به خاطر بافت کارگری این نقاط رونق خوبی دارد.

شرکت های اثاث کشی که شامل یک ماشین و چند کارگر است در فصول جابجایی تماما در حال انجام کار هستند.

تعداد زیاد شرکت حمل بار باعث شده بهترین باربری را به سختی بتوان تعییو کرد .

و شرکتهای باربری زیادی عنوان بهترین باربری و یا ارزان ترین باربری را به یدک میکشنند.

اما نسبت تعداد بارهای یک شرکت اسباب کشی به مراتب کمتر از شرکت بابری نیسان یا حمل بار خاور است.

بابری شهریار و مجموعه ان را باید هم شرکت اثاث کشی بدانید هم سامانه حمل بار صنعتی.

اگر در طرح توسعه این باربری نیک نگریم جز حمل بار شهرستان وشرکت اثاث کشی;

شرکت بابری خرده بار میتوان در نظر گرفت چرا که نزدیکی به شرکت های حمل بار پایانه;

باعث حمل و نقل ارزان میشود پس شاید بتوان گفت خادم اباد ظرفیت شوش شدن دارد.

باربری شهریار و حمل بار شهرک های اطراف:

اولین شهرک بعد از شهریار که با باربری شهریار و اگهی ان را شامل میشود شهرک امیریه است.

شهرک امریه یا برد اباد سابق یک شهرک مسکونی و بعضا کارکاهی است که بار فراوان دارد.

یک روز یک بار شهرستان را در باربری شهریار به اتفاق اقای ملکی فرستادیم که بشرح ذیل است.

یک بار که شامل چند فرش بود را با اگهی ارزان بار شهریار فرستادیم تا بار را با نیسان به شمال ببرد.

بعد از ان یک بار دیگر به مقصد شمال باعث شد راننده به طمع افتاده و بابری شهریار ناچارا بار را گرفت.

بالاخره هر دو بار داخل ماشین گذاشت و با بار نامه باربری شهریار بسمت شمال حرکت کرد .

بعد بار اول را خالی کرده بار بدوم را تحویل صاحبش داد.

باربری شهریار و ابروریزی

بعد از چند روز متاسفانه بار اشتباهی تحویل شده بود و با توجه به این که با اگهی ارزان بار شهریار رفته بود .

مشتری حس کردکه شاید بار توسط باربری شهریار سرقت شده است .

اما با این شرایط راننده را مجاب کردم که به شمال برگردد و گفتم شرکت اسباب کشی که گناهی ندارد.

و راننده نیز قبول کرد و وقتی به خانه فردی که حمل بار شهرستان انجام شده بود .

یکی از فرش ها که اشتباهی تحویل شده بود توسط بچه کوچک این خانواده مورد محبت قرار گرفته بود.

و مادر و پدرش مجبور به شستشوی فرش کرده بودند که صاحب بار متوجه داستان شده بودو.

و با بدبختی باعث ابروریزی شرکت باربری و سامانه حمل بار شده و با قالی شویی مجدد ختم قائله شد.

و بعد از ان شرکت های باربری بسیاری از بنده تقاضای حمل اصتلاحا دو تا یکی بار را داشتند .

که هیچگاه ماشین حمل بار اثاث منزل با دو بار راهی شهرستان نکردم و حهمه حمل بار شهرستان تک بار بود.

باربری و حمل بار شهریار و اگهی ارزان بار وحیدیه:

با توجه به وسعت منطقه شهریار و تعداد زیاد شرکت اثاث کشی با نامهای زیر:

 • ارزان بار شهریار
 • ارزان بار وحیدیه
 • باربری وحیدیه شهریار
 • اتوبار وحیدیه
 • شرکت اثاث کثی وحیدیه نوو……

اما بعد از عناوین مختلف و شرکت حمل بار شهریار با نامهای مختلف کار حمل بار را انجام میداد.

میخواستم اسم یکی از باربری های با همان اسامی که در بالا ذکر شد را بیاورم.

و از اعمال زشت با نام بابری شهریار بیاورم ولی پشیمان شدم چرا که خودش نیست.

باربری شهریارو جعل عنوان:

یکی از همکاران با جعل عنوان باربری شهریار و یا اتو بار شهریارابروی بار بری ما را برد.

و در حالی که مشتری به نام بابری شهریار اعتماد دارد با ارائه یک تراکت درب منزل بار را گرفتند.

و بعد رفتن به سر سرویس و جابجایی چند قلم بار یکی از اقلام که یک فرگاز بوده از دست کارگران میافتد.

تا این جای کار همه شرکت های اسباب کشی و خود باربری شهریاراحتمال افتادن بار برای همه اتفاق افتاده است.

اما به یاد ندارم که بعد از افتادن و شکستن همه جور عکس العمل دیده بودم بجز این مورد را;

ابتدا فر گاز را از محدوده چشمان صاحب بار دور کرده و ماشین حمل اثاث منزل را جوری پارک میکنند .که دیده نشه.

و بعد از بارگیری و حمل بار بقیه ان را جلو ماشین و فر را عقب ماشین گذاشته به سمت مقصد حرکت میکنند.

الان با گذشت چند سال از شرکت حمل بار بودن و شرکت اسباب کشی کردن متنفر هستم.

چرا که فر اسیب دیده را به بیرون پرتاب میکنند و کلا منکر حمل بار با عنوان فر گاز میشوند.

و جالب این که باربری شهریار را در اگهی خود معرفی کرده و با این نام حمل را انجام داده بودند.

باربری شهریار قلابی و پلیس اگاهی

با شنیدن نام دفتر خودمان از زبان صاحب بار واقعا شوکه شدم و گفت اتوبار شهریار بعد بابری شهریار شد.

خلاصه فهمیدم که یکی با نام بابری شهریار حمل بار را انجام داده است و شرکت حمل بار هیچ معنی نداشته است.

و از نظر انها شرکت اثاث کشی معنی نداردو بالاخره بار جابجا شده و صاحب بار دنبال فرگاز خود میگردد.

از کارگران و راننده میپرسد که این فر گاز کجاست که با سرو صدای کارگران و اینه داری تهمت میزنی.

روبرو شده و به ناچار با دست بند عین سه تا کارگر را بهم وصل کرده و بطرف باربری شهریار اورد.

بعد از اوردن انها تازه فهمید که داستان از چه قرار است و جناب سروان محمدی که از بخت بد بچه ها;

خودافسر اگاهی بودبا بازداشت انها باعث پیدا شدن فرگاز میشود و برای حل مشکل;

مجبور به خرید یک فرگاز برای جناب سروان شدند و با گذشت بنده به عنوان باربری شهریار ازاد شدند.

باربری شهریار و تامین بار در وحیدیه:

با توجه به وسعت قسمت مسکونی وحیدیه شهریارو میزان اجاره نشینی بالای این منطقه زیاد است .

و باعث رقابت شرکت حمل بارو شرکت اسباب کشی با اسامی گوناگون با باربری شهریار میگردد .

اما به نسبت با شهرک امیریه خیابان های عریض تری داشته که باعث کم شدن هزینه حمل بار میشود.

استفاده دیگری که از این منطقه میشود به عنوان کارگاه های کوچک زیر زمینی باعث بالا رفتن تقاضا میشود.

اما شرکت های اثاث کشی شهریار و باربری شهریار رقابت بالایی دارند و این باعث ارزانی حمل و نقل شده است.

و مساله بعدی سامانه حمل بار و یا تبلیغ هوشمند خاصی وجود نداردو همین باعث رکود شرکت باربری میگردد..

علاوه برشرکت های اسباب کشی وانت تلفنی شهریار هم با بودن بار های ساختمانی بسیار رونق دارد.

بار سنگ ساختمانی و وجود انبار های کاشی و سرامیک حمل بار شهرستان را رونق بخشیده است.

باربری شهریار و بارهای فردوسیه:

قسمت بعدی تامین بار ها در منطقه فردوسیه است که با اسامی مختلف در حال تبلیغ هستند.

 • باربری فردوسیه شهریار
 • باربری ارزان بار فردوس
 • اتوبار فروسیه شهریار
 • سامانه حمل بار فردوسیه
 • ماشین حمل بار منزل فردوسیه
 • شرکت حمل بار فردسیه
 • شرکت باربری فردوسیه شهریار
 • شرکت اثاث کشی فردوسیه شهریار

و در ادامه باید گفت شرکت اسباب کشی +اسم پسر یا دختر +فردوسه یا شهریار

و یا شرکت حمل بار +فردوسیه +شهریار یا کرج و یا با تک بار نوشتن یا ارزان بار

تمام این واژه ها مارا به اینجا میرساند که مگر یک منطقه مانند فردوسیه چقدر پتانسیل دارد.

که با اسامی مختلف اسم باربری شهریار را با ترفند های مختلف از بین میبرنند.

باربری شهریار و گذشته ای نچندان دور:

در حدود بیست سال پیش یک ماشین محدوده شهریار را با قیمت 10000تومان برای سه ساعت

و کارگر در همان مقطع1500تومان برای سه ساعت بودو با این هزینه بار حمل میشد.

یعنی بیست سال پیش شرکت اثاث کشی یا بقول تهرانی ها شرکت اسباب کشی چقدر در امد داشتنند.

سامانه حمل بار در یک سرویس بیشتر از شش برابر کارگر کار میکردنند و اما الان چی ؟

یک سویس محدوده دویست سی هزار تومان و کارگر 60 تومان یعنی ماشین کمتر از 4 کارگر کار میکند.

با احتساب هزینه ها دیگر شرکت بابری و حمل بار وشرکت اثاث کشی مانند باربری شهریار بصرفه نیست .

اما تا لحظه ای که تمام اقصاذ.با یک واحد خاص تعریف نشود وضعیت حمل و نقل بهتر از این نمیشود.

باربری شهریار و منطقه ویره و بارهای صنعتی:

یکی از بخش های مهم شهریار که دارای صنایع مختلفی است منطقه ویره است.

و باربری شهریار همواره با دیدی کاملا روشن به این منطقه حمل و نقل خیز نگاه میکند.

اصولا شرکت باربری و حمل بار با تعدادی کارت تراکت به این صنایع مراجعه میکنند.

و قدمت باربری شهریار در این منطقه به مدد این شرکت اثاث کشی امده است.

و با وجود شرکت های اسباب کشی مختلف مردم به این باربری غرب تهران اقبال نشان میدهند.

در این منطقه علاوه بر انواع انبار صنعت ضایعات رونق بسیاری دارد و اکثر ماشین ها پرسی در این محدوده هستند.

و ماشین های مختلف مخصئصا تریلی بارهای پرسی باعث رونق باربری شهریار شده است ..

باربری شهریار; بارهای صنعتی بکه و فرارت و یوسف اباد صیرفی

شاید بجرات گفت که بیشترین بار مسکونی مربوط به شرکت های اثاث کشی خود شهریار است.

و بیشترین حمل بار و شرکت باربری را در همین منطقه یعنی بکه و یوسف اباد صیرفی داراست.

باربری شهریار تمام این تجارب را در طی این سالها انجام داده است به تعدادی بار صنعتی رسیده است.

وجود کارخانه های ساخت تسمه نقاله باعث رونق انواع تریلی شده است و شرکت های حمل بار را به طمع انداخته است.

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست