ارسال شده توسط shahrestan

باربری شهریارو حمل بار

مقاله شهرستان بار
0
باربری شهریار و تاریخچه: باربری شهریار به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه شهرک های صنعتی و مسکونی بعد از کرج است. وجود انواع کارگاه و تولیدی های مختلف باعث رونق باربری شهریار و حضور شرکت باری با نام های مختلف است. اگر شهر شهریار را به عنوان مرکز و هسته…
فهرست